Your search results

Pećina na izvoru Mokranjske Miljacke

01/11/2017
Pećina na izvoru Mokranjske Miljacke

Sedam kilometara od Mokrog, nedaleko od Kadina sela, u zaseoku Vrelo, u podnožju krečnjačkog masiva Gradina, na samom izvoru Mokranjske Miljacke, nalazi se pećina za koju naučnici i speleolozi, koji su je do sada istraživali, tvrde da je najduža u Bosni i Hercegovini.

Do sada je istraženo i ucrtano skoro 7000 m kanala koji obiluju vodom ( manja i veća jezera ), a pećina je bogata i nekim novim biljnim i životinjskim vrstama koje izazivaju veliku pažnju stručnjaka.

Naučnici i speleolozi koji su radili na njenom istraživanju preporučuju da bilo kakvo unutrašnje uređenje ( elektrifikacija, uređenje staza, … ) može itekako narušiti njenu atraktivnost i ambijent koji je rijetko viđen u speleološkim objektima.

Simone Milanolo, speleolog iz Italije ( jedan od istraživača ) naglašava da je u saradnji sa lokalnim stanovništvom područje idealno za razvoj agriturističkih aktivnosti, što su dosadašnja iskustva u dobroj mjeri potvrdila.

Za posjete je obavezno posjedovati kvalitetnu i odgovarajuću opremu, a obilazak pećine ne preporučuje se bez stručnog vodiča.

Uporedi objekte