Your search results

Pećina Orlovača

01/11/2017
Pećina Orlovača

Među pećinskim biserima svakako se izdvaja Orlovača, pećina čije je ukrase milionima godina vajala i stvarala Božija ruka.

Njen nakit je unikatan i neponovljiv. “ … to su neopisive, skrivene ljepote, u kojima se stalagmiti, stalaktiti I halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima, koji podsjecaju na anticke i renesansne dvorce i spomenike razlicitih boja.

Uljepšana je nizovima draperija najtananijeg izgleda i najrazličitijih formi i oblika. Potpun pejzaž obogaćuju prekrasni salivi poput okamenjenih vodopada, koloritno dajući pećini savršen ambijentalni dizajn.”

Orlovača je izvanredan speleološki objekat u kome je živio pećinski medvjed ( ursus speleus ) prije više od 16. 000 godina. Pećina je stanište i najugroženije grupe sisara u Evropi, slijepog miša (microc hipoptrea).

Uporedi objekte